Přijímáme objednávky na chovné samice HylaNg a na chovné samce HylaMax. Králíci budou dostupní ve věku od 11 do 18-20 týdnů,

Přijímáme objednávky na chovné samice HylaColored kteřé dovážíme 2x ročne z Francie