Na obrázku je vidět poslední fáze hybridizace.

Vlastníme prarodičovské línie  samce GPA a samice GPB  na tvorbu samce HylaMax

a prarodičovské linie samce GPC a samice GPD na tvorbu smice HylaNG