Originál Hyla pochází z firmy Eurolap se sídlem v Gosné ve Francii.Každý prodejce který neprodává Hylu z Eurolapu neprodává originál. Hyla je jenom jedna.